Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Bầu Cử Tổng Thống

Thảo luận trong 'Quảng cáo' bắt đầu bởi Bích Dương, 31/7/21.

 1. Bích Dương

  Bích Dương Member
  16/23

  [​IMG]
  Ballot papers: phiếu bầu

  Ballot box: hòm phiếu

  Bill: dự thảo luật

  Bipartisan: lưỡng đảng

  Caucus: cuộc họp kín

  Congress: quốc hội Hoa Kỳ

  Convention: hội nghị

  Delegate: phái đoàn

  Leaflet/ Pamphlet: tờ rơi bầu cử

  Party political broadcast: truyền thông bầu cử, tin tức bầu cử

  Politician: chính trị gia

  Poll card: phiếu thăm dò ý kiến

  Poster: áp phích quảng cáo

  Postal vote: bỏ phiếu qua bưu điện

  Vote: bầu cử, bỏ phiếu

  Voting booth: điểm bỏ phiếu, điểm bầu cử

  Labour: đảng Lao động

  Liberal Democrats: đảng Dân chủ Tự do

  Conservatives: đảng Bảo thủ

  Block vote: biểu quyết đại diện, cuộc bỏ phiếu mà trong đó lá phiếu của mỗi cử chi chi phối tỉ lêj của số người được cử chi ấy đại diện

  Absentee ballot: bỏ phiếu vắng mặt

  By-election: Bầu cử giữa kỳ, bầu cử được tổ chức do một dân biểu đương nhiệm chết hoặc từ chức

  Cabinet: nội các, nhóm các bộ trưởng cao cấp đứng đầu chính phủ

  Election: cuộc bầu cử

  Election campaign: chiến dịch tranh cử

  Electoral register: danh sách cử tri, liệt kê toàn bộ các cử tri được quyền bầu cử tại một đơn vị bầu cử

  The electoral system: hệ thống tổ chức bầu cử

  Exit poll: thăm dò ngoài phòng phiếu, là cuộc thăm dò ý kiến mọi người xem họ bỏ phiếu ai sau khi họ rời phòng bỏ

  The final push: nỗ lực cuối cùng nhằm thu phục tình cảm của cử tri trước giờ bỏ phiếu

  First past the post: ứng viên giành được nhiều phiếu nhất so với các đối thử khác sẽ là người thắng cuộc

  Floating voter: cử tri dao động, những cử tri vẫn lưỡng lự chưa biết nên bầu cho ai

  General election: tổng tuyển cử, là cuộc bầu cử chọn toàn bộ các dân biểu sẽ tham gia Quốc hội

  Hardliner: người theo đường lối cứng rắn, không thay đổi quan điểm

  Hawk: diều hâu, ý nói người muốn áp dụng chính sách đối ngoại hung hăng

  Hung parliament: Quốc hội treo, nếu sau kỳ bầu cử mà không đảng phái nào giành được đa số phiếu cần thiết để lên nắm quyền thì quốc hội sẽ được gọi là “treo”

  Government: chính phủ

  Law: luật

  Local elections: các cuộc bầu cử địa phương

  Legislation: lập pháp

  Lobby: vận động hành lang

  CÁC BẠN XEM THÊM KHO TỪ VỰNG TẠI ĐÂY NHA
   

Chia sẻ trang này